Gezellig redigeren

Vanmiddag mag ik ‘gezellig’ een heel praktijkonderzoekverslag gaan redigeren, evenals een aantal sub opdrachten. Het praktijkonderzoek gaat over “De ontwikkeling van kinderen gedurende hun basisschoolperiode”. Een gedeelte van het onderzoek stond vast, maar het heeft me genoeg uren gekost om de literatuurstudie rond te krijgen en de observaties in de klassen te verwerken in een drietal leerlingsportretten. Totaal een 34 pagina’s aan leesvoer.

Het vaste karakter van het onderzoek maakt het document niet interessant voor buitenstaanders. Er zijn immers vele exemplaren met dito opzet in omloop. Toch heb ik er wel veel van geleerd als docent in opleiding. Je wordt immers gedwongen heel bewust naar de kenmerken, die kinderen doorlopen tijdens deze schoolperiode, te kijken.

Redigeren is niet erg om te doen, maar het kost de nodige tijd, die ik liever elders aan besteedde nu. Toch als eenmaal deze klus geklaard is, kan alles naar de LOI worden opgestuurd en zijn we weer een stap verder richting de studiepunten. Dus we gaan maar vol enthousiasme (lees: noodgedwongen met de nodige inzet) aan de gang. Misschien hoef ik niet al te veel te corrigeren en is de klus eerder geklaard als ingeschat. Laten we het hopen! 😉